Blockchain e fake news: stop alle notizie false

Agendastart: 11 mag 2018
Agendaend: 11 mag 2018
Agendavia Vittor Pisani 6 Milano