Merck for Health: hackathon per startup ed esperti della salute digitale

Agendastart: 4 nov 2017
Agendaend: 5 nov 2017
AgendaVia Ostiense 95 Roma